Workshops 

Complete Vocal Technique

Dramatisk sang

Støtte funktionen

 

Complete Vocal Technique

  Complete Vocal Technique

  https://completevocal.institute/

Sangteknik formidles ofte ukonkret!

CVI har forsket i stemmen i 15 år.

Den viden gør min sangundervisning konkret.

Indhold og udbytte af Workshoppen

-På workshoppen gennemgår jeg de 3 grundprincipper, der giver en sund sangstemme.

-Jeg giver konkrete værktøjer at arbejde med.

-Jeg fortæller om de sangtekniske regler der skal overholdes for at opnå en ønsket lyd eller klangfarve.

-Efter workshoppen afprøver vi de nye ”værktøjer” i en masterclass.

-Deltagerne vil få en større forståelse af deres stemme, hvordan de kan bruge den sundt, og skabe den lyd de ønsker.

Complete vocal technique

I mine 15 år som sanglærer, har jeg oplevet mange forskellige sanglærere, teorier samt teknikker. Nogle mere succesfulde og hensigtsmæssige end andre. Jeg har altid savnet at sangteknik kunne blive konkret. At der var andre værktøjer end billedsprog.

Med den viden og erfaring jeg har fået igennem Complete Vocal Institute’s forskning, er jeg i stand til at undervise i sang med konkrete værktøjer, og med en viden om hvad der faktisk foregår i vores strube, ansatsrør og støtte når vi synger.

Metoden tager udgangspunkt i den holdning, at alle kan lære at synge, al sang skal være sundt og at alle stilarter, klangfarver og effekter er med til at skabe den personlige lyd som sangeren ønsker. Derfor bestemmer jeg heller ikke hvordan du skal lyde, men hjælper dig med at skabe netop den lyd du ønsker!

Du kan læse mere om metoden CVT i linket her https://completevocal.institute/

 

Workshop og Masterclass

Vi sammensætter i fællesskab workshoppen så den passer til jeres behov.

Generelt bruger jeg 1-4 timer på at gennemgå principperne for CVT’s sangteknik/metode.

Deltagerne medbringer en sang eller en frase de gerne vil arbejde med.

Vi afprøver de nye teknikker i praksis (Masterclass form).

Workshoppen kan vare 1-5 dage.

 

 

Marie Westergaard sanger og sanglærer CVI Teknikken, konservatoriet og Musicalakademiet Fredericia

Workshop i dramatisk sang.

At kunne synge sange med udgangspunkt i den monolog teksten indeholder og med fokus på et ærligt og personligt udtryk.

At synge er ikke bare at kunne nå tonerne og synge rent.

At synge er at formidle en tekst så uselvisk og ægte som muligt.

Lader teksten monolog bestemme vejen for stemmen.

Publikum ønsker ikke at se dig græde dine private følelser ud på scenen, de ønsker at du skal få dem til at græde.

Acting songs/ Dramatisk sang

Når jeg arbejder med Dramatisk sang, tager jeg udgangspunkt i David Brunetti’s teknik ”Action Songs”. Hans metode er anerkendt og han afholder stadig workshops selv, han kommer blandt andet til Skuespillerforbundet til november 2021.

Jeg elsker at undervise i sang. Men lydproduktionen kan ikke stå alene. Vores budskab, retning, formidling, fortolkning skal være ærlig, personlig og nødvendig.

Forberedelse

Forberedelsen til workshoppen er vigtig. Hver skuespiller eller sanger skal kunne sin sang fuldstændig udenad. Melodi, rytme og tekst skal være fuldstændig indstuderet, så der er overskud til at arbejde med de dramatiske elementer i sangen.

Mange bliver tit overrasket over, hvor godt de faktisk skal kunne deres sang, for at kunne arbejde ordentligt med den dramatisk. Derfor anbefaler jeg altid, at man tager en sang der er lidt lettere end ens niveau og som man kender rigtig godt.

Workshop

Vi sammensætter i fællesskab workshoppen så den passer til jeres behov.

En workshop tager ofte 3 til 5 dage og kan afsluttes med en koncert / fremvisning. Tid til fordybelse, gentagelse og tid til at være i processen er en fordel.

Det korteste forløb jeg tilbyder, er en dagsworkshop på 6 timer.

 

Workshop i Støttefunktionen

STØTTE

Hvad er støtte?

Når jeg spørger en flok sangere eller skuespillere, ”Kan I forklare hvad støtte er”? Lyser tvivlen ud af deres øjne.

Jeg tilbyder en workshop hvor jeg gennemgår præcis og konkret hvad støtte er.

Hvorfor skal jeg bruge min støtte?

Støtte er fundamentet for al sund stemmebrug. Med en god støtte kan du synge/ tale uden at blive hæs eller træt, og den giver dig muligheden for at skabe den personlige lyd du søger.

 Støtte er individuelt                                                                   

Det er meget individuelt hvordan støtte føles og hvor fokus skal være. Derfor gennemgår jeg alle de steder hvor vi kan mærke vores støtte, og lader deltagerne vælge deres yndlingssted.

Da støtte er en fin balance imellem energi, bevægelse og modstand, hjælper jeg også deltagerne med at finde ud af, om de skal fokusere mest på bevægelsen, modstanden eller energiniveauet.

Dette giver deltagerne mulighed for at forstå præcis hvad støtte er for dem, konkrete værktøjer og et enkelt fokus.

 Åndedrættet                                                                        

Mange af de sangere og skuespillere jeg møder, er forvirret når det kommer til åndedrættet. Hvis åndedrættet ikke fungerer, kan støtten aldrig komme til at fungere godt. Derfor arbejder jeg med åndedrættet i de tilfælde hvor det er nødvendigt.

 Workshop

Vi sammensætter i fællesskab workshoppen så den passer til jeres behov.

Min workshop henvender sig til alle der skal bruge deres stemme i sang eller tale.

Jeg kan favne begyndere og øvede på en gang, da jeg tager udgangspunkt i individet.

Jeg gennemgår altid alle muligheder for at mærke støtte for alle, så hele myten omkring hvad støtte er, og måske mest ikke er, kan aflives, og sangerne kan gå videre med konkret viden og fakta.

 

Marie Westergaard sanger og sanglærer CVI Teknikken, konservatoriet og Musicalakademiet Fredericia

Når du træner din stemme, kan den rykke sig helt utroligt. Jeg tilbyder sangundervisning til alle, der har lyst til at udvikle deres stemme.

Lad os tales ved ...